•                    

 

  • СЕЛИЩНА  РАДА
  • РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ
  •  

 

 

 

Про  бюджет Линовицької селищної територіальної громади  на 2022 рік

 

   •  
   • 25537000000

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування”  Линовицька селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2022 рік:

1.1. Доходи селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади у сумі 48 024 400,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду селищного бюджету – 46 841 600,00 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету – 1 182 800,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

1.2. Видатки селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади у сумі 48 024 700,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду селищного бюджету — 46 341 600,00 гривень та видатки спеціального фонду селищного бюджету — 1 682 800,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення;

1.3. Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,11 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету, визначених цим пунктом;

1.4. Профіцит  селищного бюджету загального фонду  Линовицької територіальної громади у сумі  500 000,00 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.5. Дефіцит спеціального фонду селищного бюджету  Линовицької  територіальної громади у сумі  500 000,00 грн., згідно з додатком 2 до цього рішення;

1.6. Резервний фонд селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,11 відсотка видатків загального фонду селищного бюджету визначених, цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Установити, обсяги цільових коштів на 2022 рік, які враховані при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів між селищним бюджетом та  районним, обласним , державним бюджетами у частині інших дотацій згідно з додатком 5 до цього рішення

 

    Дозволити у міжсесійний період  наказом начальника фінансового відділу за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань фінансів бюджету планування, соціально-єкономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Курзі Н.Є.)  (з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради) протягом 2022 року вносити зміни та проводити перерозподіл обсягів субвенції з державного та селищного бюджетів Линовицької територіальної громади, виходячи із фактичного нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог населенню у межах загального обсягу таких субвенцій і міжбюджетних трансфертів з селищних територіальних громад (інших органів місцевого самоврядування).

     Надати право наказом  начальника фінансового відділу за погодженням з постійною комісією селищної ради з з питань фінансів бюджету планування,соціально-єкономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Курзі Н.Є.)  протягом 2022 року здійснювати розподіл додаткових обсягів трансфертів з державного бюджету відповідно до кожного окремо Порядку , затвердженого Кабінетом Міністрів України, з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради “

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком  6 до цього  рішення

5. Затвердити розподіл  витрат місцевого бюджету Линовицької селищної територіальної громади  на реалізацію місцевих/регіональних  програм у сумі   4 078 100,00 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету Линовицької селищної територіальної громади на 2022 рік:

6.1 До доходів загального фонду  бюджету Линовицької селищної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 101, 102, 103, 1031, 1032, 1034, 1036, 104, 105 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2022 рік”;

6.2 Джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені у частині 1 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади;

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади на 2022 рік:

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України, з урахуванням доходів, визначених у частині першій статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України 2022 рік”;

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені у частині 2 статті 72 та частині 1 статті 73 Бюджетного кодексу України щодо селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади.

8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду спрямовуються відповідно на:

 • видатки, пов’язані з організацією та наданням послуг, виконанням робіт бюджетними установами, інші видатки на їх утримання та проведення цільових видатків згідно з законодавством;
 • заходи, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища

9. Визначити на 2022рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ (КЕКВК 2110);

– нарахування на заробітну плату (КЕКВ  2120);

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (КЕКВ

    2220);

– забезпечення продуктами харчування ( КЕКВ 2230);

– оплату комунальних послуг та енергоносіїв ( КЕКВ 2270);

– поточні трансферти населенню (КЕКВ 2700);

– поточні трансферти місцевим бюджетам ( КЕКВ 2620);

10. Відповідно до пункту 8 статті 16 Бюджетного кодексу України та статті 65 та пункту 2 статті 70 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” надати селищному голові Линовицької селищної ради (Нестерко В.І) право у межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, цінних паперів, емітованих селищною радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а  також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

11. Відповідно до статті 43 та пункту 1 статті 73 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові Линовицької селищної ради (Нестерко В.І)  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

11.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку селищного бюджету, у фінансових установах на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

11.2. Позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду селищного бюджету, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

12.Згідно з частиною другою статті 78 Бюджетного кодексу України надати право при виконанні  бюджету Линовицької селищної територіальної громади здійснювати обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору відповідно до порядку, визначеному Кабінетом Міністрів україни, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

13.Розпорядникам  бюджетних коштів  бюджету Линовицької селищної територіальної громади та одержувачам коштів селищного бюджету Линовицької селищної територіальної громади на виконання норм Бюджетного кодексу України:

13.1. До 1 лютого 2022 року розробити проєкти паспортів бюджетних програм і подати їх до Линовицької селищної ради на спільне затвердження, керуючись наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами.

13.2 Проекти паспортів бюджетних програм подаються головними розпорядниками коштів  селищного бюджету на затвердження до фінансового відділу селищної ради на паперових та електронних носіях.

13.3 Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінку ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, организацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.4 Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

 - здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

15.5 Взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення  витрат бюджету;

13.6 Забезпечити в повному обсязі  проведення розрахунків за  електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природній газ,інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’зку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань,  затверджених у кошторисі.

12. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, затверджених розпорядникам бюджетних коштів цим рішенням, та внести на розгляд та затвердження виконавчому комітету Линовицької селищної ради до 1лютого 2022 року.

13. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

14. Утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

15. Установити, що розпорядники коштів селищного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання у 2022 році, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, взятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у Чернігівської області, у межах виділених їм бюджетних асигнувань.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів селищного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за іншими заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

16. Установити, що у 2022 році розпорядники коштів селищного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання за спеціальним фондом виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

17. Установити, якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів селищного бюджету, перевищують відповідні витрати, встановлені цим рішенням (додаток 3), розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, комунальних послуг та енергоносіїв.

18. Надати право наказом начальника фінансового відділу за погодженням з постійною комісією селищної ради з з питань фінансів бюджету планування,соціально-єкономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Курзі Н.Є.) (з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради) протягом 2022 року здійснювати перерозподіл планових показників за доходами загального і спеціального фондів між кодами класифікації доходів у межах загальних сум доходів та відповідно загального і спеціального фондів, здійснювати перенесення призначень за видатками на наступні місяці бюджетного року затверджених цим рішенням, у тому числі з урахуванням внесених до селищного бюджету змін.

19. У міжсесійний період    у виняткових випадках  з обгрунтовними зверненнями , дозволити за наказом начальника фінансового відділу  (Курзі Н.Є.)  з наступним затвердженням на черговій сесії селищної ради) протягом 2022 року вирішувати питання:

- виділення додаткових коштів  головним розпорядникам коштів селищного бюджету та  додаткових  трансфертів бюджетам, а також здійснення  передачі коштів із загального до спеціального фонду (бюджету розвитку) селищного бюджету, за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань комунальної власності, бюджету та фінансів.

- затвердження розподілу коштів за об’єктами за рахунок додаткових надходжень до бюджету розвитку та перерозподілу коштів за об’єктами будівництва ( реконструкції) і капітальними видатками за погодженням з постійною комісією селищної ради з   питань фінансів бюджету планування, соціально-єкономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 20. Доручити виконавчому комітету Линовицької селищної ради затвердити перелік об’єктів на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання об’єктів благоустрою, житлового господарства, транспортної інфраструктури, автомобільних доріг, що належать до комунальної власності, а також на потреби дорожнього господарства Линовицької територіальної громади перелік природоохоронних заходів, заходів з енергозбереження та інших заходів за погодженням з постійною комісією селищноїї ради з питань комунальної власності житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту

     21.Установити, що залишки   коштів освітньої субвенції , що утворився на 01.01.2022 року за  рахунок додаткового обсягу освітньої субвенції з державного бюджету, на зміцнення матеріально-технічної бази  бази закладів загальної середньої освіти на 2021 рік, які склалися на кінець 2021 року в селищному бюджеті, зберігаються на рахунках загального фонду селищного бюджету для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення.

22. Установити що здійснення з 01 січня 2022 року відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об’єднаної територіальної громади, утвореної згідно із Законом “ Про  добровільне об’єднання територіальних громад “ та перспективним планом  формування територій громад, а також визнаної Кабінетом Міністрів України спроможною  видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, визначених у додатку 3 до цього рішення, з урахуванням вимог Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”.

    24. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2022 року.

    25. Додатки 1, 2, 3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

  26. Секретарю Линовицької селищної ради забезпечити в десятиденний строк з дня його прийняття оприлюднити  на офіційному сайті згідно зі статтею 28 Бюджетного кодексу України.

  26. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради, розпорядників коштів селищного бюджету, з питань фінансів бюджету планування, соціально-єкономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва

 

 

 

 

 

 

 

  •   голова                                                      Віталій НЕСТЕРКО