Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг 
Линовицької селищної ради

        
01.    РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАН
1    01-01    Державна реєстрація народження    Закон України “Про державну реєстрацію актів цивільного стану”
2    01-02    Державна реєстрація смерті    
3    01-03    Державна реєстрація шлюбу    
    
02.РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ
4    02-01    Реєстрація місця проживання особи    Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
5    02-02    Зняття з реєстрації місця проживання особи    
6    02-03    Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи    
7    02-04    Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання    
8    02-05    Реєстрація місця перебування особи    
9    02-06    Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої    
10    02-07    Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб    Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

        
03. ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ*
 
11    03-01    Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку        Постанова Верховної Ради України від 26.06.992 р. № 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон”
    
04. НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, ДЕ НЕМАЄ НОТАРІУСІВ

12    04-01    Посвідчення заповіту (крім секретного)    Закон України «Про нотаріат»
13    04-02    Скасування заповіту (крім секретного)    
14    04-03    Видача дубліката, посвідченого органом місцевого самоврядування, документа    
15    04-04    Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього    
16    04-05    Засвідчення справжності підпису на документі    
17    04-06    Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами    
    
05. РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

18    05-01    Державна реєстрація права власності на нерухоме майно    Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
19    05-02    Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на нерухоме майно    
20    05-03    Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду)    
21    05-04    Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно    
22    05-05    Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно     
23    05-06    Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна    
    
06. РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

24    06-01    Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)    Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»
25    06-02    Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)    
26    06-03    Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)    
27    06-04    Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)    
28    06-05    Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)    
29    06-06    Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)    
30    06-07    Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)    
31    06-08    Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)     
32    06-09    Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)    
33    06-10    Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)    
34    06-11    Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)    
35    06-12    Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)    
36    06-13    Державна реєстрація фізичної особи підприємцем    
37    06-14    Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням
    
38    06-15    Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)    
39    06-16    Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)    
40    06-17    Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань    
41    06-18    Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань    
42    06-19    Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань    
43    06-20    Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставляння апостиля    
44    06-21    Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.    
45    06-22    Видача  документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця    
46    06-23    Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи    
47    06-24    Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи 


    Закон України «Про громадські об’єднання»;
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
48    06-25    Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань    
49    06-26    Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи    
50    06-27    Державна реєстрація створення громадського об’єднання    
51    06-28    Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань    
52    06-29    Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів    
53    06-30    Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання    
54    06-31    Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання    
55    06-32    Державна реєстрація рішення про припинення громадського об’єднання    
56    06-33    Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об’єднання    
57    06-34    Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання    
58    06-35    Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його ліквідації    
59    06-36    Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в результаті його реорганізації    
60    06-37    Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об’єднання    
61    06-38    Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання


    
    
07.ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

62    07-01    Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі:
1)    витягу з Державного земельного кадастру про:
-    землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць;
-    обмеження у використанні земель;
-    земельну ділянку
2)    довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) 
3)    викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
4)    копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру    Закон України «Про Державний земельний кадастр»
63    07-02    Видача довідки про: 
1)    наявність та розмір земельної частки (паю)
2)    наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)    Земельний кодекс України
64    07-03    Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою    Закон України “Про землеустрій”
65    07-04    Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки    Закон України “Про оцінку земель”
66    07-05    Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру    Закон України “Про Державний земельний кадастр”
67    07-06    Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу    
68    07-07    Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу    
69    07-08    Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу

    
70    07-09    Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу     
71    07-10    Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу    
72    07-11    Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу    
73    07-12    Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності    Земельний кодекс України,
Закон України «Про державний земельний кадастр»
74    07-13    Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації    Земельний кодекс України, Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”
75    07-14    Видача висновку про погодження документації із землеустрою    Земельний кодекс України
76    07-15    Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок    
77    07-16    Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності    Земельний кодекс України,
Закон України «Про державний земельний кадастр»
78    07-17    Видача рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності    Земельний кодекс України
79    07-18    Прийняття рішення про:
-    припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади
-    припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача     Земельний кодекс України
80    07-19    Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки    
81    07-20    Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на поділ та об’єднання таких ділянок    Закон України «Про землеустрій»
82    07-21    Затвердження технічної документації:
-    з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів 
-    з бонітування ґрунтів
-    з економічної оцінки земель-        Закон України «Про оцінку земель»
83    07-22    Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)    Земельний кодекс України
84    07-23    Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації     Земельний кодекс України,
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про фермерське господарство»
85    07-24    Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення    Земельний кодекс України,
Закон України «Про оренду землі»
86    07-25    Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)    
87    07-26    Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови орендаря    
88    07-27    Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду    
89    07-28    Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки    Земельний кодекс України,
Закон України «Про землеустрій»
90    07-29    Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації    
91    07-30    Надання дозволу на розроблення технічної  документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки    
92    07-31    Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки    
93    07-32    Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)    Цивільний кодекс України
Закон України «Про оренду землі»
94    07-33    Припинення права власності на земельну ділянку або на її частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної громади     Земельний кодекс України
95    07-34    Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її частиною у разі добровільної відмови землекористувача

    
96    07-35    Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу    
97    07-36    Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб    
98    07-37    Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні     
99    07-38    Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних ділянок    
100    07-39    Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь    
101    07-40    Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь     Земельний кодекс України,
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про державну експертизу землевпорядної документації»
102    07-41    Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)    Цивільний кодекс,
Земельний кодекс
103    07-41    Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію)    
104    07-42    Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право власності на земельну ділянку     Земельний кодекс України,
Закон України «Про землеустрій»,
Закон України «Про Державний земельний кадастр»
    
08. ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 
(МІСТОБУДУВАННЯ, БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО)

105    08-01    Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна    Закон України «Про врегулювання містобудівної діяльності»
106    08-02    Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна    
107    08-03    Видача ордера на видалення зелених насаджень     Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
108    08-04    Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов    Житловий кодекс Української РСР
110    08-05    Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов    
111    08-06    Видача ордера на: 
жиле приміщення; 
на службове жиле приміщення
    
112    08-07    Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у нежитлові    Житловий кодекс Української РСР
113    08-08    Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами     Закон України 
«Про рекламу»
114    08-09    Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів    Закон України 
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
115    08-10    Встановлення за погодженням з власниками  зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності    Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»
116    08-11    Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць чи об’єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера екологічного впливу функціонування яких включає відповідну адміністративно-територіальну одиницю    Закон України 
«Про відходи»
117    08-12    Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства 
    Закон України "Про особисте селянське господарство», Закон України «Про зайнятість населення»
118    08-13    Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 3ДФ)    Наказ Міндоходів від 17.01.2014  № 32 «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми»
119    08-14    Взяття громадян на соціальний квартирний облік    Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”
120    08-15    Приватизація державного житлового фонду    Закон України
«Про приватизацію державного житлового фонду»
121    08-16    Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і громадського житлового фонду    Житловий кодекс
                                           
09.ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

122    09-01    Видача довідки про розмір пенсії;    Закон України «Про пенсійне забезпечення», Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

123    09-02    Видача довідки про перебування на обліку;    
124    09-03    Видача довідки про заробітну плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)    

10. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

125    10-01    Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива    Закон України “Про житлово-комунальні послуги”
126    10-02    Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу    Бюджетний кодекс України
127    10-03    Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання невідоме    Сімейний кодекс України,
128    10-04    Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”    Закон України «Про державні нагороди»
129    10-05    Прийняття рішення щодо соціального обслуговування особи територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)     Закон України “Про соціальні послуги”
130    10-06    Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу    Закон України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”
131    10-07    Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи    Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
132    10-08    Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
    Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
133    10-09    Надання державної допомоги: у зв’язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування    Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”
134    10-10    Надання державної допомоги при народженні дитини    
135    10-11    Надання державної допомоги при усиновленні дитини    
136    10-12    Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування    
137    10-13    Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям    
138    10-14    Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною    Закон України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю ”
139    10-15    Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
    
140    10-16    Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю    
141    10-17    Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю    Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”
142    10-18    Надання державної соціальної допомоги на догляд    
143    10-19    Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги    Закон України “Про соціальні послуги”
144    10-20    Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку     Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”
145    10-21    Надання грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею    Закон України “Про психіатричну допомогу”
146    10-22    Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг    Закон України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”
147    10-23    Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів    Закон України “Про волонтерську діяльність”
148    10-24    Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю    Закон України “Про основи соціальної захищеності особам з інвалідністю в Україні”
149    10-25    Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою    Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
150    10-26    Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт    
151    10-27    Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи    
152    10-28    Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою    
153    10-29    Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам    Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
154    10-30    Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки    Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
155    10-31    Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спінального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку     
156    10-32    Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування    Закон України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”

* Послуги будуть надаватися з 04.01.2021 року


Селищний голова     _______________          Нестерко В.І