Згідно з Додатком 2

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

 

ВИТРАТИ

на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Витрати

За перший рік

За п'ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше, гривень

 

 

8.1

, гривень

0

0

9

РАЗОМ, гривень

0

0

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

122

122

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання), гривень

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно з Додатком 4

до Методики проведення аналізу впливу

регуляторного акта

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 15 Липня 2021 р. по 16 Серпня 2021 р.

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі

12

Обговорено питання щодо зміни тарифів на холодне водопостачання.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 119 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 16 (одиниць) та мікропідприємництва 103 (одиниць);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 13.45 (відсотків)

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за

п'ять років

Оцінкапрямихвитрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (уточнити)

X

X

X

 

Витрати пов’язані зі сплатою за холодне водопостачання

0

X

0

6

Разом, гривень

0

X

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

119

8

Сумарно, гривень

0

X

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

288.88

288.88

1444.4

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

0

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

X

X

X

 

не передбачено

0

X

0

14

Разом, гривень

288.88

X

288.88

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

119

16

Сумарно, гривень

171883.6

X

171883.6

 

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів малого і мікропідприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок адміністрування регулювання:

не передбачено

Процедура регулювання суб'єктів малого і мікропідприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

1

36,11

1

119

4284

Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі камеральні

1

36,11

1

119

4284

Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі виїзні

0

0

0

0

0

Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

119

0

Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

119

0

Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

119

0

Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

119

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

8568

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

42840

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п'ять років, гривень

1

Оцінкапрямихвитрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

34376.72

171883.6

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

34376.72

171883.6

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

8568

42840

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

42944.72

214723.6

 

 

 

 

 

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Процедура, що потребує корегування

Корегуючий механізм

не передбачено

На основі аналізу статистичних даних, що надані Линовицькою селищною радою визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) заходів не потрібно.

 

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

34376.72

171883.6

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

не передбачено

не передбачено