ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Відповідальної  постійної бюджетної комісії Линовицької селищної ради щодо регуляторного впливу проекту рішення «Про затвердження тарифів на послуги з холодного водопостачання»

Відповідальна постійна депутатська бюджетна комісія Линовицької селищної ради розглянула проект рішення Линовицької селищної ради Прилуцького району Чернігівської області «Про затвердження тарифів на послуги з холодного водопостачання, що надаються ТОВ «Житлобуд-сервіс» та встановила наступне.

  1. Розробником  регуляторного акту є Линовицька селищна рада.

  2. Проект рішення відповідає  принципам  державної регуляторної політики, визначеними у статті 4 Закону, а саме:

Доцільність – обґрунтована необхідність державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблеми;

Адекватність – відповідність форм та рівня державного регулювання господарських відносин потребі у вирішенні  існуючої проблеми та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив;

Ефективність – забезпечення досягнення внаслідок дії регуляторного акту максимально можливих позитивних результатів за рахунок мінімально необхідних  витрат ресурсів суб’єктів господарювання, громадян та держави;

Збалансованість - забезпечення у регуляторній діяльності балансу інтересів суб’єктів господарювання ,громадян та держави;

Передбачуваність – послідовність регуляторної діяльності, відповідність її цілям державної політики, а також планам з  підготовки проектів регуляторних актів, що дозволяє  суб’єктам господарювання здійснювати планування їхньої діяльності;

Прозорість та врахування громадської думки -  відкритість для фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань дій регуляторних органів на всіх етапах їх регуляторної діяльності, обов’язковий  розгляд регуляторними органами ініціатив, зауважень та пропозицій , наданих у встановленому законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями , обов’язковість і своєчасність доведення прийнятих регуляторних актів до відома фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань ,інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.

  1. Проект рішення узгоджується із вимогами статті 8 Закону щодо підготовки аналізу регуляторного впливу до цього проекту рішення, а саме:

Визначення та проведення аналізу проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінки важливості цієї проблеми;

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів та потребує державного регулювання;

Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та внесення змін до них;

Здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод  суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акту;

Визначення цілей державного регулювання ;

Визначення та оцінки усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлення цілей, у тому числі ті з них, які не  передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин;

Аргументування  переваг обраного способу досягнення встановлених цілей;

Опису механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акту;

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту;

Обґрунтованого доведення, що досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з найменшими витратами для суб’єктів  господарювання, громадян та держави;

Обґрунтованого доведення, що вигоди, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акту, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені;

Оцінки можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів ,якими розпоряджаються органи державної влади , органи місцевого самоврядування , фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги;

Оцінки ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту;

Обґрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акту;

Визначення показників результативності регуляторного акту;

Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного  акту в разі його прийняття.

  1. Узагальнений висновок.

Проект рішення Линовицької селищної ради Чернігівської області області  «Про затвердження тарифів на послуги з холодного водопостачання, що надаються ТОВ «Житлобуд-сервіс» відповідає вимогам статей 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності».

 

Голова бюджетної комісії                                                        Н.П.Силенко