Линовицька громада
Чернігівська область, Прилуцький район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Линовицької селищної територіальної громади на 2022 рік та прогнозу та пропозицій до прогнозу на 2023-2024 роки

Дата: 01.10.2021 04:21
Кількість переглядів: 363

 

 

Затверджено

Наказом начальника фінансового відділу

Линовицької селищної ради

від 29.09.2021_№_42

 

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки  бюджетних запитів  до проекту бюджету Линовицької селищної територіальної громади  на 2022 рік та прогнозу та пропозицій до прогнозу на 2023-2024 роки

1. Загальні положення

1.1.Інструкція з підготовки бюджетних запитів Линовицької селищної територіальної громади розроблена відповідно до  ст. 75 Бюджетного кодексу України з метою запровадження організаційних, фінансових та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися розпорядники та отримувачі бюджетних коштів селищного бюджету у процесі підготовки бюджетних запитів на 2022 рік (далі проект селищного бюджету) та прогнозу бюджету на 2023-2024 роки (далі – прогноз селищного бюджету) та встановлює порядок складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів., що забезпечить єдиний підхід до всіх розпорядників бюджетних коштів щодо формування показників проекту селищного бюджету.

1.2. Для складання бюджетних запитів до проекту  бюджету на 2022 рік фінансовий відділ  Линовицької селищної ради (далі фінансовий відділ) доводить головним розпорядникам коштів  бюджету (далі головні розпорядники ) граничні обсяги видатків на 2022 рік , а для складання прогнозу бюджету Линовицької селищної отг на 2023-20224 роки — орієнтовні граничні показники ( індикативні ) видатків бюджету Линовицької селищної  територіалтної громади та надання кредитів з бюджету на цей період.

1.3 Головні розпорядники організовують розроблення бюджетних запитів для подання до фінансового відділу у порядку , встановленому цією Інструкцією та термін, визначені фінансовим відділом.

Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих фінансовому відділу  бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проєкту місцевого бюджету згідно з вимогами бюджетного законодавства.

1.4. Для визначення граничних обсягів видатків загального фонду на 2022 рік головні розпорядники надають  фінансовому відділу у встановлені ним строки розрахунки потреби обсяги видатків на 2022 рік у розрізі установ та закладів ( одержувачів  бюджетних коштів) за формами згідно з додатками до цієї інструкції в електронному вигляді на адресу fin_lynovytsya@ukr,net    з супровідним листом.

1.5. На підставі аналізу потреби головних розпорядників та прогнозного обсягу доходів бюджету Линовицької селищної  територіальної громади на 2022 рік , затверджених і очікуваних показників виконання бюджету  Линовицької селищної  територіальної громади у 2021 році, фінансовий відділ визначає граничні обсяги видатків загального фонду бюджету на 2022 рік та доводить до головних розпорядників граничні  обсяги видатків бюджету на 2022 рік для складання  головними розпорядниками бюджетних запитів та індикативні прогнозні показники обсягів видатків або надання кредитів загального фонду бюджету  Линовицької селищної  територіальної громади на 2023-2024роки

1.6. В межах граничного обсягу видатків та індикативних прогнозних  показників головні розпорядники складають проекти зведених кошторисів і формують бюджетні  запити на 2022 рік за бюджетними програмами за формами згідно з додатками до цієї Інструкції та подають їх і прогнози видатків на 2023-2024 роки фінансовому відділу для аналізу  і включення в установленому порядку до проєктів бюджету  Линовицької селищної  територіальної громади.

1.7. Бюджетні запити  на 2022 рік  складаються головними розпорядниками за програмною класифікацією видатків та кредитування і повною економічною класифікацією у розрізі  бюджетних установ і закладів , включених до їх мережі.

1.8. Проект видатків за кожним кодом економічної класифікації повинен підтверджуватись  детальними розрахунками та економічними  обгрунтуваннями, відповідати вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, впорядкування  фінансових зобов’язань і їх узгодження з реальними можливостям  Линовицької селищної  територіальної громади.

1.9. Всі показники  у бюджетних запитах відображаються у гривнях без копійок.

1.10. Розподіл граничного обсягу видатків на 2022 рік та прогнозу  видатків на 2023-2024 роки між бюджетними установами ( одержувачами бюджетних коштів) і заходами за економічною структурою видатків повинен  забезпечувати належне виконання основних завдань, досягнення головним розпорядником мети і результатів, встановлених його планами діяльності.

1.11. В першочерговому порядку головні розпорядники передбачають у бюджетних запитах видатки на заробітну плату і нарахування на заробітну плату у розмірах встановлених законодавством, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами  харчування  стовідсоткове забезпечення  розрахунків за спожиті енергоносії і трансферти населенню, пов’язані з соціальним захистом та соціальним забезпеченням. Такий розподіл також повинен передбачати зменшення  рівня заборгованості минулих періодів та недопущення  утворення заборгованості за зобов’язаннями 2022 року.

1.12. Бюджетні запити за міжбюджетними трансфертами з державного та обласного бюджету не складаються.

1.13. Фінансовий відділ  на будь - якому  етапі  складання  і розгляду проекту бюджету Линовицької селищної  територіальної громади здійснює аналіз  бюджетного запиту , поданого головним розпорядником коштів на відповідність доведеним граничним обсягам видаткам бюджету Линовицької селищної  територіальної громади та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам цієї інструкції а також меті,  пріоритетності і результативності та ефективності використання  бюджетних коштів.

1.14. Якщо  бюджетний запит головного розпорядника не забезпечує мінімально необхідний рівень функціювання  такого розпорядника чи  складений  з порушенням встановлених вимог чи обмежень , фінансовий відділ  повертає такий  запит головному розпоряднику  для його доопрацювання  та повторного подання доопрацьованого запиту фінансовому відділу у встановлені ним терміни.

1.15. У разі якщо головний  розпорядник у межах доведених фінансовим відділом граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки таабо надання кредитів загального фонду бюджету за одними бюджетними програмами та  збільшити за іншими, такі пропозиції мають  бути обгрунтовані в частині  необхідності такого перерозподілу та можливостей  реалізації головним розпорядником відповідних бюджетних програм у запропонованих ним обсягах.

1.16. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст  поданих до фінансовому відділу бюджетних запитів, які  мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету Линовицької селищної  територіальної громади , згідно з бюджетним законодавством.

1.17. Всі підтверджуючі документи щодо визначення наведених у бюджетних запитах обсягів видатків, які додаються  до бюджетного  запиту, зберігаються  у головного розпорядника коштів.

1.18. З метою збалансування  бюджету Линовицької селищної  територіальної громади головні розпорядники коштів вживають заходів щодо оптимізації мережі бюджетних установ , визначення  кількості  бюджетних програм, які доцільно реалізовувати у межах наявного фінансового ресурсу.

1.19. Разом з бюджетним запитом головні розпорядники коштів  подають детальну пояснювальну  записку, в якій  наводиться  обгрунтування  запропонованих ним видатків.

1.20. Кожна форма бюджетного запиту  підписується керівником,   начальником  бухгалтерського відділу  (головним бухгалтером) та скріплюється  печаткою головного розпорядника бюджетних коштів.

1.21. Розрахунок прогнозних  показників по заробітній  платі на 2022 рік здійснюється  з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати та розміру прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, які враховані в проекті Державного бюджету України на 2022 рік.

1.22. У разі внесення  протягом року  змін до до затверджених бюджетних призначень головними розпорядниками коштів подається  зміни до розподілу  видатків згідно із додатками до Інструкції.

1.23. Розрахунок потреби обсягу видатків на 2022 та індикативних прогнозних показників обсягу видатків загального фонду  бюджету Линовицької селищної  територіальної громади на 2023-2024 роки здійснюється з урахуванням соціальних стандартів: розміру  заробітної плати; посадового  окладу  працівника  тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і  коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій  окремих галузей  бюджетної сфери, затвердженої постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “ Про оплату  праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці  працівників установ , закладів та організацій окремих галузей  бюджетної сфери “ (із змінами).; прожиткового мінімуму.

1.24. Розрахунок прогнозу  видатків загального фонду  на 2023-2024 роки на оплату бюджетним установам та организаціями  комунальних послуг та  енергоносіїв  здійснюється  виходячи із показників індексу цін виробників ( грудень до грудня  попереднього року) відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2023-2024 роки.

2. Порядок заповнення  бюджетних запитів

2.1. При плануванні  видатків по закладах освіти  за кодом “Оплата праці “ (КЕКВ 2110 ) та “Нарахування  на оплату праці” ( КЕКВ 220) розрахунок необхідно здійснювати на основі абзаців п’ятого - сьомого частини першої статті 57 та частини 61  Закону України “Про освіту”, Постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня  2002 року № 1298 “ Про оплату праці працівників на основі  Єдиної тарифної сітки  розрядів і коефіцієнтів  з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих галузей  бюджетної сфери” (із змінами) , від 11 січня 2018 року № 22 “ Про підвищення  оплати праці педагогічних працівників” , від 23 березня  2011 року № 33 “ Про встановлення  надбавки педагогічним  працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої професійної ( професійно- технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх  підпорядкування”  (із змінами) для встановлення надбавки в граничному розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) , але не менше 5 відсотків педагогічним працівникам дошкільної  позашкільної, загальної середньої професійної ( професійно- технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх  підпорядкування”, наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 “ Про впорядкування умов оплати праці та затвердження  схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ “(із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 113011410, Інструкції про порядок обчислення  заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказомМіністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (із змінами),зареєстрованого в  Міністерві юстиції України 27 травня1993 року за № 56.

 При плануванні  видатків по закладах культури за кодом “Оплата праці “ (КЕКВ 2110 ) та “Нарахування  на оплату праці” ( КЕКВ 2220) розрахунок необхідно здійснювати на основі  постанов Кабінету  Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1026 “ Питання  виплати працівникам державних і комунальних клубних закладів, парків культури та відпочинку,центрів (будинків) народної творчості, центрів культури та дозвілля, інших культурно- освітніх  центрів доплати за вислугу років , допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення  соціально- побутових питань (із змінами) від  22 січня  2005 року № 8 “ Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років  працівниками державних і комунальних бібліотек” (зі змінами ), від 30 вересня 2009 року № 1073  “ Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек”, наказу Міністерства культури України від 18 жовтня 2005 року № 745 “Про  впорядкування  умов  оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки” (із змінами), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2005 року за №128511565.

Видатки на оплату праці працівників органів місцевого самоврядування повинні бути розраховані відповідно  до постанови КМУ  від 09 березня  2006 року № 268 “ Про упорядкування  структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,судів та інших органів”(із змінами); наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “ Про умови праці робітників , зайнятих  обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами) зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618.

2.2. При плануванні витрат по КЕКВ 2210 “Предмети, матеріали,обладнання та інвентар” враховується їх фактична наявність в установах по роках придбання та пропозиції щодо оновлення з обгрунтуванням ціни. Витрати на утримання автотранспортної техніки повинні містити дані про склад  автотранспортної техніки фактичні витрати по його утриманню за 2020 рік, затверджений план з урахуванням змін на 2021 рік та розрахунок на 2022 рік : марка автомобілів, плановий пробіг на рік, кількість літрів, видатки на придбання паливно- мастильних матеріалів, технічне обслуговування та інше.

2.3. Планування  витрат за кодом ”Медикаменти та перев’язувальні  матеріали (КЕКВ 2220)  здійснюється виходячи з фінансових можливостей  бюджету Линовицької отг.

2.4. Планування витрат за кодом  “Продукти харчування “ (КЕКВ 2230 )  по установах освіти  здійснюється згідно з постановою КМУ від 22 листопада № 1591 “ Про затвердження  норм харчування  у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку “ (зі змінами) та цінах, що склалися в результаті  проведення відкритих торгів  по розпорядниках.

Планування  витрат за кодом “Продукти харчування “ (КЕКВ 2230 )   здійснюється виходячи з фінансових можливостей  бюджету Линовицької отг.

2.5. При плануванні витрат по КЕКВ 2240 “Оплата послуг (крім комунальних)” по Оренді приміщень приводяться розрахунки орендованих площ, вартість оренди олнієї одиниці площі у 2020-2021 роках по установах та розрахунок на 2023-2024 роки з обгрунтуванням встановлення вартості оренди та функціональне призначення орендованого майна. При цьому не допускається планування витрат на оренду  майна , що використовується для надання платних послуг, по загальному фонду бюджету.

При плануванні витрат по Поточному ремонту  приміщень вказується найменування об’єкту ( обладнання, який підлягає ремонту  та перелік робіт, рік останнього капітального ремонту та сума необхідна на 2022-2024роки.

При плануванні витрат по Послугах зв’язку  приводяться дані  про фактичну кількість точок зв’язку в розрізі установ , вартість обслуговування у 2020-2021 роках (у тому числі послуги міського та міжміського зв’язку), оплата мережі Інтернет, поштові видатки на 2022-2024роки

При плануванні витрат по Інших послуг та інших видатків  здійснюється детальне обгрунтування і розрахунку по кожному виду витрат  виходячи з обсягу фактичного споживання у 2020 році, плану з урахуванням внесених змін на 2021рік та необхідності їх проведення в 2022-2024 роках. Розрахунки базуються на відповідних нормативах, фактичні ціни на послуги та наявності відповідних об’єктів.

2.6. Планування  за кодом  “Видатки на відрядження”  (КЕКВ 2250) на 2022 рік  базуються на  фактичних  видатках за 2020 рік та плану з урахуванням внесених змін на 2021 рік, кількості  відряджень , добових, проїзду, проживанню.

2.7. Витрати по КЕКВ 2270 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв”  плануються згідно касових видатків по натуральних показниках за 2021 рік та діючих тарифів з урахуванням показників індексу цін виробників (грудень до грудня попереднього року ) відповідно до затверджених КМУ основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2022-2024роки.

2.8. Витрати по КЕКВ 2280 “Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення на 2022-2024 роки  плануються при наявності відповідних нормативних документів, що передбачають проведення відповідних заходів з місцевого бюджету.

 При  плануванні видатків на проведення заходів на 2022 рік необхідно подати детальний кошторис на проведення кожного заходу з обгрунтуванням необхідності їх проведення.

За відсутності кошторису та обгрунтування  необхідності проведення відповідного заходу запит не приймається.

2.9.  При плануванні витрат по КЕКВ 2610 “ Субсидії та поточні трансферти підприємствам ( установам, організаціям )” заповнюється узагальнений додаток до якого треба додавати розшифровки у вигляді додатків, які відповідають напрямкам використання коштів.

2.10. Витрати по КЕКВ 2730 “ інші  виплати населенню” базуються на підставі плану з урахуванням внесених змін на 2021 рік та потреби на 2022 рік, витрат, пов’язаних  з відпуском лікарських засобів безоплатно і на  пільгових умовах громадянам, в залежності від кількості хворих і вартості  одного хворого ,  для виплати матеріальної допомоги - планову кількість  малозабезпечених верств населення отг,  кількість виплат  допомог  на лікування , кількість дітей-сиріт позбавлених батьківського піклування , по наданню пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям  громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим категоріям громадян відповідно до Постанови КМУ  від 16.02.1994 р № 94 “Про порядок надання пільг, передбачених ЗУ  “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту “ зі змінами.

2.11. При плануванні витрат КЕКВ 2800 ”Інші поточні видатки” надаються дані про касові видатки за 2020 рік, план  з урахуванням внесених змін на 2021 рік та потhеба на 2022 рік.

2.12. При плануванні витрат за кодом  “Капітальні видатки” КЕКВ 3000 надаються обгрунтовані пояснення щодо необхідності їх проведення в 2022 році та кошториси щодо їх виконання

Розрахунок витрат за кодом “ Придбання обладнання і предметів довгострокового користування “ (КЕКВ 3110)  базується на необхідності його оновлення, виходячи  з існуючих норм забезпечення, фактичної наявності, терміна служби обладнання та ціни і очікуваного ефекту від його впровадження.

До запиту  додаються  документи,які підтверджують ціну на замовлене обладнання ( прайс, рахунок , тощо)

В розрахунку витрат за кодом “ Капітальне будівництво(придбання)” (КЕКВ 3120)  “Капітальний ремонт” (КЕКВ 3130) та Реконструкці та реставрація (КЕКВ 3140) зазначається найменування об’єкту який підлягає ремонту та перелік робіт, рік останнього  капітального ремонту, виділені аварійні об’єкти, кошториси витрат на їх проведення.

 За КЕКВ 3200 “ Капітальні трансферти” заповнюються додатки, які відповідають напрямкам використання коштів.

 

2.13. Зведення показників спеціального фонду бюджету Линовицької селищної  територіальної громади подається по кожній бюджетній установі у розрізі кодів програмної класифікації видатків та кредитування та економічної класифікації, обсяг видатків спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно- правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду. Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до використання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 (зі змінами)

     Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий  здійснюється  з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

 

Начальник фінансового відділу  Ніна КУРЗА


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь