ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                               Розпорядження голови

                                                                                                                                                                                                 Линовицької селищної ради

                                                                                                                                                                                                   від 21 червня 2023 року № 74

                                                                                                                                                                   (зі змінами №82 від 10.06.2024р)

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

Линовицької селищної ради
на 2023 - 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного
простору в Україні на період до 2030 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання

Захід

Очікуваний результат

Термін реалізації

Відповідальні виконавці

 

Дата початку

Дата завершення

 

Напрям 1. Фізична безбар'єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак

 

Стратегічна ціль 1.1.: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту

 
  1. 1.1. Проведення моніторингу стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та Линовицької селищної ради для використання особами з інвалідністю

забезпечення збору інформації щодо стану пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та Линовицької селищної ради та рівня їх доступності

проведено інвентаризацію усіх перелічених об’єктів інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності

01.08.

2023

 

01.08.

2024

31.08.

2023

 

31.08.

2024

Відділ архітектури та містобудування; КП «Світанок» Линовицької селищної ради

Виконавчий комітет селищної ради

(у порядку рекомендації)             

 

1.1.2. Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від                26 травня 2021 року № 537)

провести обстеження та оцінку об’єктів, занесених до переліку та забезпечити доступ громадськості до статистичної інформації

проведено обстеження та оцінку об’єктів та забезпечено доступ громадськості до статистичної інформації

01.07.

2023

 

01.11.

2024

31.08.

2023

 

31.10.

2024

Відділ архітектури та містобудування; КП «Світанок» Линовицької селищної ради

Виконавчий комітет селищної ради   

  (у порядку рекомендації)             

 

 

1.1.3. Зібрати і поширити достовірну інформацію про доступність спортивних об’єктів фізичного оточення

забезпечення збору інформації щодо наявної спортивної інфраструктури, визначення її технічного стану та рівня доступності всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю, оприлюднення відповідної інформації щодо ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту на офіційних веб сайтах

проведено інвентаризацію усіх об’єктів спортивної інфраструктури, визначено їх технічний стан та рівень доступності, оприлюднено відповідну інформацію

01.07.

2023

 

 01.12.

2024

01.07.

2023

 

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради      (у порядку рекомендації)             

 

1.1.4. Зібрати і поширити достовірну інформацію про доступність закладів культури

проведення моніторингу доступності закладів культури

проведено моніторинг доступності закладів культури та оприлюднено відповідну інформацію

01.10.

     2023

 

    26.11.

     2024

28.10.

2023

 

29.11.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради      (у порядку рекомендації)             

 

1.1.5. Забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до отримання адміністративних послуг у ЦНАП

надати рекомендації органам місцевого самоврядування, щодо облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

облаштування приміщень ЦНАП з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

01.08.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Відділ архітектури та містобудування; КП «Світанок» Линовицької селищної ради

Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)             

 

Стратегічна ціль 1.2.: об’єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності

 

1.2.1. Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації для використання особами з інвалідністю

довести до відома органів виконавчої влади інформацію про необхідність пристосування головних входів до будівель, де вони розташовані, для використання особами з інвалідністю

доведено вимоги чинного законодавства з питань безбар’єрності та враховано вимоги до пристосування будівель органів виконавчої влади та районної державної адміністрації для використання особами з інвалідністю

01.07.

2023

 

01.04.

2024

30.07.

2023

 

30.07.

2024

Відділ архітектури та містобудування; КП «Світанок» Линовицької селищної ради

Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)             

 

1.2.3. Збір та поширення достовірної інформації про фізичну доступність об’єктів культурної інфраструктури

провести моніторинг виконання програм облаштування фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури, підготувати звіт та розмістити на офіційних веб сайтах

здійснено моніторинг, підготовлено звіт та розміщено його на веб сайтах

01.10.

2023

 

01.10.

2024

 

 

     01.10.

      2023

 

 

01.10.     2024

28.10.

2023

 

29.11.

2024

 

 

01.10.

2023

 

 

01.10.

2024

Відділ архітектури та містобудування Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради      (у порядку рекомендації)             

 

Здійснити моніторинг фізичного доступ у до бібліотек

 

пілготувати звіт про фізичний доступ до бібліотек

 

 Опублікувати звіт про фізичний доступ до бібліотек

 

1.2.4. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану

облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану

забезпечено доступ до споруд цивільного захисту

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Відповідальна особа з цивільного захисту Линовицької селищної ради; Відділ архітектури та містобудування;

Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)   

         

 

дооблаштувати укриття у закладах освіти, зокрема засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану

проведено роботи з облаштування укриттів

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)             

 

Розглянути можливість створення укриття в закладах охорони здоров’я для персоналу та пацієнтів закладів, в тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями

Розглянуто можливість доступу до укриттів в закладах охорони здоров’я

Виконавчий комітет селищної ради; КНП «Линовицька АЗПСМ Линовицької селищної ради» (у порядку рекомендації)             

 

придбати автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я району у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання

придбано автономні джерела електроживлення

 

встановити автономні джерела електроживлення для забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я району у безперебійному режимі електроживлення у разі відключення централізованого електропостачання

встановлено автономні джерела електроживлення

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Виконавчий комітет селищної ради; КНП «Линовицька АЗПСМ Линовицької селищної ради» (у порядку рекомендації)   

 

 

Провести в закладах охорони здоров'я області оцінку потреб,планування,фінансування та визначення строків облаштування споруд пивільного захисту засобами, що забезпечують ïx доступність для маломобільних гpyn населения, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах военного чи надзвпчайного стану

Проведено оцінку

01.05.2024

31.12.2024

Виконавчий комітет селищної ради; КНП «Линовицька АЗПСМ Линовицької селищної ради» (у порядку рекомендації

         

 

Облаштувати укриття допоміжними засобами в закладах охорони здоров я для персоналу та паціентів закладів, в том у числі для осіб з обмеженими фізичними

можливостями

забезпечено можливість доступу до укриттів в закладах охорони здоров'я

01.05.2023

01.01.2024

31.12.2023

31.12.2024

Виконавчий комітет селищної ради; КНП «Линовицька АЗПСМ Линовицької селищної ради» (у порядку рекомендації

 

 

1.2.5. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення

провести моніторинг доступності закладів освіти усіх рівнів та ремонтні роботи щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення

проведено моніторинг та відповідні ремонтні роботи

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.08.

2023

 

31.12.

2024

 Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради; Відділ архітектури та містобудування (у порядку рекомендації)

 

Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.

 

Стратегічна ціль 2.2.: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною

 
  1. 2.1. Забезпечення постійного аналізу виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

забезпечити надання інформації про виконання заходів та завдань, визначених районним планом заходів та оприлюднити на офіційному сайті Линовицької селищної ради інформацію про виконання кожного завершеного заходу

надана інформація для офіційного оприлюднення

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Структурні Линовицької селищної ради: Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради;

 

 

2.2.2. Провести інформаційну компанію «Україна без бар’єрів»

розмістити інформаційні матеріали у рамках інформаційно просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів»

оприлюднено/розміщено інформаційні матеріали

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Структурні Линовицької селищної ради: Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради;

«Сектор соціального захисту населення» Линовицької селищної ради; Відповідальна особа з цивільного захисту;

«Центр надання адміністративних послуг» Линовицької селищної ради ;

Відділ архітектури та містобудування;

Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх

 

Стратегічна ціль 3.1.: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх

 
  1. 1.1. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього

актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього, сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього

проведено аналіз та сформований план

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.06.

2023

 

31.12.

2024

КНП «Линовицька АЗПСМ Линовицької селищної ради» ; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)             

 

Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності

 

Стратегічна ціль 4.1.: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення

 

4.1.1. Надання медичної допомоги Захисникам і Захисницям України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України

 

 

забезпечити обстеженням Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та родин загиблих воїнів за направленням лікаря на обстеження та безкоштовним лікуванням у медичних закладах громади

 

охоплено медичними оглядами максиальна кількість Захисників і Захисниць України

01.07.

2023

31.12.

2023

КНП «Линовицька АЗПСМ Линовицької селищної ради» ; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

4.1.2. Проведення інформаційної кампанії щодо можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення

провести інформаційну кампанію про важливість спорту для підтримки здоров'я людей зі стійким обмеженням повсякденного функціонування і про залучення їх до спорту на рівні з усіма, про програми можливостей використання засобів фізичної культури і спорту для психологічної та фізичної реабілітації, зняття психоемоційної напруги та соціальної адаптації всіх груп населення

 

збільшено кількість населення, залученого до рухової активності та спорту

01.07.

2023

 

01.02.

2024

01.12.

2023

 

01.12.

2024

 Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

4.1.2.1Провести тренінги для молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо перемішених осіб, яка постражлала внаслідок війни, щодо участі у

процесах ухвалення рішень

 

 

 

Проведено тренінги

 

01.01.2024

31.01.2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації

 

4.1.3. Запровадження системи раннього втручання

провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається

проведено моніторинг

01.12.

2023

 

01.12.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Фахівець з соціальної роботи Линовицької селищної ради; «Сектор соціального захисту населення» Линовицької селищної ради, Служба у справах дітей Линовицької селищної ради, КНП «Линовицька АЗПСМ Линовицької селищної ради» ; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

визначити на щорічній основі потреби населення адміністративно - територіальної одиниці в послузі раннього втручання

визначено потреби населення в послугах

 

 

 01.12.

2023

 

01.12.

2024

 

 

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Фахівець з соціальної роботи Линовицької селищної ради; «Сектор соціального захисту населення» Линовицької селищної ради, Служба у справах дітей Линовицької селищної ради, КНП «Линовицька АЗПСМ Линовицької селищної ради» ; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надаеться

 

 

 

 

 

 

 

За результатами аналізу потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання вивчити питання щодо створення центрів (служб,відділень)раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці

Проведено моніторинг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вивчено питання

01.12.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2024

01.12.2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2024

Фахівець з соціальної роботи Линовицької селищної ради; «Сектор соціального захисту населення» Линовицької селищної ради

 

Фахівець з соціальної роботи Линовицької селищної ради; «Сектор соціального захисту населення» Линовицької селищної ради

 

 

Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей.

 

Стратегічна ціль 5.1.: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя

 

5.1.1. Підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти

провести моніторинг потреб громади щодо функціонування спеціальних класів в закладах загальної середньої освіти, які будуть функціонувати в 2023/2024 навчальному році

проведено моніторинг потреби громади

01.07.

2023

01.10.

2023

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

5.1.2. Створення умов для дистанційного навчання усіх освітніх рівнів

 

забезпечити заклади освіти необхідною комп’ютерною технікою для організації дистанційного навчання

забезпечено здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти комп’ютерною технікою

01.07.

2023

01.01.

2024

31.12.

2023

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

забезпечити доступ до мережі «Інтернет» в закладах освіти

забезпечено доступ до широкосмугового (оптичного) інтернету

01.01.

2024

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

забезпечити формування мережі інклюзивних класів, груп, гуртків в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти відповідно до потреб територіальної громади

забезпечено умови для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами за місцем їх проживання

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

розглянути забезпечення підвезення дітей з особливими освітніми потребами, які цього потребують, до закладу освіти та у зворотному напряму

розглянуто питання здійснення підвезення дітей з особливими освітніми потребами

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

провести заходи з підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, які можуть здійснювати освітній процес в інклюзивних класах, групах, гуртках

підвищено професійну компетентність педагогів

01.07.

2023

 

01.01.

2023

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, булінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації

сформовано позитивне освітнє середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради; Фахівець з соціальної роботи Линовицької селищної ради  (у порядку рекомендації)

 

організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти, в яких здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами

організовано просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування позитивного мікроклімату в закладах освіти

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

провести заходи для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального педагогічного підходу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, тренінги тощо)

підвищено професійну компетентність педагогічних працівників

01.07.

2023

 

01.01.

2024

31.12.

2023

 

31.12.

2024

Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації)

 

Стратегічна ціль 5.2.: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті

 

 

 

 

5.2.4.4.            провести профілактичні заходи зі здобувачами освіти з питань запобігання проявам насильства, бvлінгу, формування толерантного ставлення та подолання стигматизації

сформовано позитивне освітнс середовище для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами

 

01.05.2023

31.12.2024

                   Відділ освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Линовицької селищної ради; Виконавчий комітет селищної ради (у порядку рекомендації

 

 

 

 

 

 

5.2.4.5.            організувати просвітницькі заходи для педагогічних працівників та батьків здобувачів освіти з метою формування пози'гивного мікроклімату в закладах

здобувають освіту діти з особливими освітніми потребами

 

01.05.2023

31.12.2024

 

01.05.2023

31.12.2024

 

 

5.2.4.6.            провести заходп для педагогічних працівників з питань профілактики емоційного вигорання, формування стресостійкості та індивідуального

 

 

 

Напрям 6. Економічна безбар’єрність: Всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров'я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю

 

Стратегічна ціль 6.1.: стимулювання малого і середнього підприємництва

 

 

6.1.1. Проведення інформаційних заходів щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності

 

 

 

 

 

 

забезпечити надання інформаційно-консультативної підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва та особам, які бажають розпочати власний бізнес, у тому числі представникам вразливих на ринку праці груп населення

 

підвищено рівень інформаційної обізнаності зацікавлених осіб щодо започаткування та здійснення підприємницької діяльності

 

01.07.

2023

 

01.01.

2024

 

31.12.

2023

 

31.12.

2024

 

 

 

 
                             

 

 

 

Завідуюча «Сектору соціального захисту населення»                                               Віта Александрова

Линовицької селищної ради