Линовицька громада
Чернігівська область, Прилуцький район
Логотип Diia
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

АРВ встановлення місцевих податків і зборів

Дата: 15.07.2021 08:20
Кількість переглядів: 342

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Линовицької  селищної ради

«Про встановлення місцевих податків та зборів

на території  Линовицької селищної територіальної громади»

 

         Аналіз регуляторного впливу  проекту рішення Линовицької селищної ради підготовлено на виконання вимог  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

        Проект рішення Линовицької селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Линовицької селищної територіальної громади» розроблений відповідно до положень Податкового кодексу України з метою збільшення надходжень до бюджету громади.

 

Назва регуляторного акта:

Проект рішення «Про встановлення  місцевих податків та зборів на території Линовицької селищної територіальної громади »

Регуляторний орган: Линовицька селищна рада

Розробник документа: фінансовий відділ Линовицької селищної ради

Контактний телефон: (095-477-06-15)

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 

        

Вiдповiдно до статті 10 та пунктy 12.3 статтi 12 Податкового кодексу України законодавчо закрiплено право органiв мiсцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

 

Згідно з   вимогами пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів до 15 липня і офіційно оприлюднюють його до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» визначено типові форми рішень про встановлення ставок та пільг. Постанова прийнята з метою забезпечення єдиного підходу до встановлення ставок податку , сприяння спрощенню адміністрування, спрощення складання податкової звітності платниками, сприяння прозорості контролю за виконанням рішень як органами місцевого самоврядування, так і контролюючими органами.

 

На виконання підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України органи місцевого самоврядування надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень , але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та зборів і податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів , до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та зборів та про внесення змін до таких рішень.

 

 

Згідно з підпунктом 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України,  якщо до 15 липня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів,  селищна рада не приймає рішення про встановлення  місцевих податків та зборів, що є обов’язковим згідно з нормами Податкового кодексу України, такі  податки і збори  справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування  таких місцевих податків і зборів.

Встановлення обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, ставок земельного податку, ставок транспортного податку, ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку, туристичного збору дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу бюджету Линовицької селищної територіальної громади.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання положень Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення наповнення дохідної частини бюджету громади, виконання програми соціально-економічного розвитку територіальної громади, селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Линовицької селищної  територіальної громади».

Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, який би забезпечував стабільні та достатні надходження до бюджету громади, а з іншого боку, не ліквідував би стимулів до ведення підприємницької діяльності.

 

Враховуючи, вищевикладене, Линовицькою селищною радою розробляється проект рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території   Линовицької селищної  територіальної громади ». яке оприлюднюється на офіційному сайті: http://lynovycka.gromada.org.ua/

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

  Зазначені проблеми не можуть бути  розв’язані за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні  органам місцевого самоврядування делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів шляхом прийняття відповідного рішення.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органом місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання вимог Податкового кодексу України .Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги абзацу 1 і 2 підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території  Линовицької селищної територіальної громади»

 

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

 

Впровадження регуляторного акта  дозволить забезпечити реалізацію державної політики у податковій сфері, яка  спрямована на наповнення дохідної частини місцевого бюджету та врегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку зі сплатою місцевих податків та зборів.

 

Основними цілями регулювання є:

-  забезпечення своєчасного надходження до бюджету місцевих податків і зборів;

- встановлення доцільних та обґрунтованих ставок місцевих податків з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання, які б дозволили забезпечити сталі надходження до місцевого бюджету для виконання програм соціально – економічного розвитку громади;

- здійснення планування та прогнозування надходжень від  місцевих податків та зборів  при формуванні  місцевого бюджету;

- забезпечення відкритості процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

 ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

 

  1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати  рішення селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території  Линовицької селищної  територіальної громади»

Ця  альтернатива є частково  неприйнятною. Відповідно до пункту 12.3.5 ПКУ,  якщо до 15 липня року,  що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків таі зборів,  селищна рада не приймає рішення про встановлення  місцевих податків та зборів, що є обов?’язковим згідно з нормами ПКУ, такі  податки і збори  справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування  таких місцевих податків та зборів.

До Линовицької селищної територіальної громади  у 2020 році приєдналася Удайцівська та Богданівська сільські ради. Рішення  ціх сільськіх рад необхідно привести у відповідність  до постанови Кабінету міністрів України від 24.05. 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», що  впливає на погіршення адміністрування місцевих податків на території селищної громади.

Альтернатива 2.

Винести на розгляд сесії селищної ради та прийняти  рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території  Линовицької селищної територіальної громади »

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог Податкового кодексу України, іншого законодавства та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України. Прийняття селищною радою даного рішення забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння місцевих податків та зборів на території   Линовицької селищної територіальної громади сприятиме зміцненням фінансової спроможності бюджету громади. До селищного бюджету надійдуть додаткові кошти, що дозволить профінансувати в мінімально необхідних обсягах видатки соціально-культурної сфери, благоустрій та інші соціальні програми.

Альтернатива 3.

Встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів

 При умові  встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів, до селищного бюджету надійде 19306,7 тис. грн..

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що є обтяжливою для платників податків та зборів, які здійснюють діяльність на території Линовицької селищної територіальної громади. В цьому випадку можливе перевиконання дохідної частини міського бюджету, однак у зв’язку з надмірним  податковим навантаженням  виникне ризик утворення  заборгованості зі спати  місцевих податків та зборів, що призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну їх сплату, і як наслідок, погіршення фінансового стану суб’єктів підприємницької діяльності, зменшення кількості робочих місць, виникнення соціальної напруги серед населення.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

 Погіршення адміністрування місцевих податків  та зборів може  негативно вплинути на  повноту їх надходженнь до селищного бюджету .

Альтернатива 2

Забезпечення виконання норм Податкового кодексу України щодо встановлення органами місцевого самоврядування місцевих податків  та зборів.

Забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків та зборів.

Створення сприятливих фінансових можливостей для задоволення  потреб  громади.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та проведення відстежень його результативності .

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.

Спрямування додаткових коштів на соціально – економічний розвиток громади.

Наявність ризиків переходу діяльності суб’єктів  господарювання в «тінь», зменшення надходжень до бюджету громади та виникнення податкового боргу по місцевих податках та зборах.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

відсутні

Погіршення адміністрування місцевих податків  та зборів може  негативно вплинути на  повноту надходження до селищного бюджету цих податків.

Альтернатива 2

Вирішення соціально – економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету

Обсяг надходжень до селищного бюджету місцевих податків та зборів за встановленими  ставками складе  150 тис. грн.

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок  можливого зростання дохідної частини місцевого бюджету

Надмірне податкове навантаження на платників за умови встановлення максимальних ставок місцевих податків та зборів, призведе до нарахування пені та штрафних санкцій за їх несвоєчасну сплату.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Погіршення адміністрування місцевих податків  та зборів може  негативно вплинути на  повноту їх надходжень до селищного бюджету.

Альтернатива 2

Сплата  місцевих податків та зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян. Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

 Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акта.  Сплата податків та зборів за встановленими ставками ( очікується (150 тис. грн.).

Альтернатива 3

Відсутні

- У разі прийняття максимальних ставок, додаткові витрати суб’єктів господарювання будуть складати     5000 тис. грн.. Надмірне податкове навантаження,  може позначитись на діяльності суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території громади, та призведе до зменшення зменшення кількості робочих місць, тощо.

 

 

 

           ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

                 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

 Така альтернатива є неприйнятною, оскільки до Линовицької селищної територіальної громади у 2020 році приєдналися Богданівська та Удайцівська сільські ради та прийняті ними рішення  щодо встановлення місцевих податків і зборів необхідно   привести у відповідність  до постанови КМУ від 24.05. 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки»,  що погіршує адміністрування  місцевих податків і зборів та  не сприятиме наповненню   бюджету.

 

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків та зборів на території Линовицької селищної територіальної громади та відповідне наповнення селищного бюджету.

  До селищного  бюджету  надійде 150 тис. грн,  які будуть спрямовані на соціально-економічний та культурний розвиток громади. Таким чином, прийняттям вказаного рішення,  буде досягнуто балансу інтересів громади та  платників податків та зборів.

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.

Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини міського бюджету, а саме, існує ризик переходу суб’єктів господарювання в «тінь», зменшення кількості робочих місць та розміру заробітної плати, і як наслідок виникне зворотній ефект, результат якого зменшення надходжень до селищного бюджету. Балансу інтересів досягнуто не буде

   

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення селищного бюджету, спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади (150 тис. грн.)

Сплата податків і зборів суб’єктами господарювання та громадянами за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян

Сплата податків і зборів за встановленими ставками громадянами та суб’єктами господарювання.  Сумарні витрати складуть 150000 грн

Наповнення місцевого  бюджету, збереження кількості суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету. Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток. Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини місцевого бюджету.

Надмірне податкове навантаження може спричинити занепад малого бізнесу. Сумарні витрати, грн: 19306700,0

Надмірне податкове навантаження, ризики виникнення податкового боргу зі сплати місцевих податків та зборів, зменшення кількості суб’єктів господарювання малого бізнесу

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування  таких місцевих податків та зборів.

 

Погіршення адміністрування місцевих податків  і зборів може  негативно вплинути на  повноту надходження до селищного бюджету цих податків.

Погіршення адміністрування податків  може призвести до зменшення надходжень до селищного бюджету та погіршення якості надання освітніх, соціальних та інших послуг жителям громади

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Дана альтернатива є найбільш привабливою, оскільки  прийняття рішення  забезпечить стабільне наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників місцевих податків та зборів не буде надмірним.  Прийняття вказаного проекту регуляторного акта буде досягнуто балансу інтересів селищної ради та платниками місцевих податків та зборів

Зміни до чинного законодавства:

- Податкового кодексу України;

- Бюджетного кодексу України;

- Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів до бюджету громади.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податки та збори на території Удайцівського та Богданівського старостинськогих округів будуть справлятися на підставі рішень Удайцівської та Богданівської сільських ради, які у жовтні 2020 року приєдналися до Линовицької селищної територіальної громади. З метою досягнення єдиного підходу по встановленню ставок місцевих податків та зборів на території громади потребує приведення рішеннь  Богданівської та Удайцівської сільських рад у  відповідність  до постанови КМУ від 24.05. 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Вказана альтернатива є неприйнятною

 

 

Зміни до чинного законодавства:

  • Податкового кодексу України;
  • Бюджетного кодексу України;
  • Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо)

           Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків і зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Линовицької селищної ради.

                                                                                         

      

 

   V. Механізм та заходи,  які  забезпечать  розв’язання визначеної  проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у прийнятті відповідно до положень Податкового кодексу України рішення Линовицької селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Линовицької селищної територіальної громади », а саме:

- прийняття рішення є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на безумовному виконанні норм даного рішення всіма учасниками  правовідносин у системі оподаткування. Податковим кодексом України визначено  платників податків: фізичні та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України).

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обґрунтовані  пропозиції та зауваження до проекту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому законом порядку.

Для запровадження даного регуляторного акта  необхідно здійснити такі організаційні заходи:

Для забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, інформування громадськості  відносно регуляторного акта здійснюється на офіційному сайті Линовицької селищної ради http://shp.gromada.org.ua/, розділ  «Регуляторні акти».

Таким чином, впровадження регуляторного акта забезпечить дотримання  норм податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання та громадянами, які сплачують податки та збори на території  Линовицької селищної територіальної громади, в порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України та цим регуляторним актом.

Отримання пропозицій по удосконаленню даного регуляторного акта від Державної регуляторної служби України .

 Прийняття рішення  Линовицької селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території  Линовицької селищної  територіальної громади». 

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Адміністрування даного регуляторного акта буде проводитись на рівні ДПС. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін дії регуляторного акта один рік. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків селищна рада не прийняла рішення про встановлення місцевих податків, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків. Враховуючи  норми  Податкового кодексу України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

VIII.  Визначення  показників результативності дії регуляторного акта. Основними показниками результативності акта є:

              Досягнення цілі державного регулювання, задля якого пропонується регуляторний акт, може бути охарактеризовано  наступними кількісним та якісними показниками:

 

п/н

Назва показника

Очікуваний обсяг надходжень до місцевого

бюджету у 2022 році                 ( тис.грн.)

 Всього за рік

В тому числі за кварталами

I

II

III

IV

1

Разом надходжень до селищного бюджету, в тому числі:

16175,7

4043,85

4043,95

4043,95

4043,95

- Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

350,0

87,5

87,5

87,5

87,5

- Туристичний збір

0,7

0,1

0,2

0,2

0,2

- Транспортний податок

25,0

6,25

6,25

6,25

6,25

- Плата за землю  (земельний податок)

10300,0

2575,0

2575,0

2575,0

2575,0

- Єдиний податок з фізичних осіб

5500,0

1375,0

1375,0

1375,0

1375,0

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, один.

Визначити не можливо

 

 

 

 

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту, грн.

Визначити не можливо

 

 

 

 

4

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, години на 1 суб.

2

 

 

 

 

5

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта (оприлюднення повідомлення, проекту рішення та АРВ на офіційному сайті Линовицької селищної ради

 високий

 

 

 

 

 

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися фінансовим відділом та відділом земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища Линовицької селищної ради.

Метод проведення  відстеження результативності: статистичний.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися за три місяці  до  дня  закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

У рамках статистичного методу відстеження буде проведено на підставі даних ДПС про надходження коштів до бюджету Линовицької селищної територіальної громади, в частині  місцевих податків та зборів та кількості платників.

 

 

 

Селищний голова                                                                           Віталій НЕСТЕРКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу

ТЕСТ

 малого підприємництва (М-Тест)

 

1. Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період  з 29 березня  2021 р. по 29 квітня  2021 р.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

 

Робоча нарада керівництва  зі спеціалістами фінансового відділу, відділу земельних  ресурсів та охорони навколишнього природного середовища, старостами сіл громади

24

Обговорено та запропоновано  встановити   ставки для  першої  групи  платників єдиного податку (фізичних осіб) 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 01 січня податкового (звітного) року, для другої групи платників єдиного податку (фізичних осіб)   20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати встановленої  законом на 01 січня податкового (звітного) року;

 Зменшити  розміри ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  по „Резервуарах, силосах та складах”  ( код 1252) крім „Резервуарів для нафти, нафтопродуктів та газу” (код 1252.1), а інші   залишити  на рівні діючих;

  Від кореговано ставки земельного податку.

2

 

Телефонні консультації  з суб`єктами малого та середнього бізнесу (в умовах карантинних обмежень)

17

Отримання інформації та пропозицій   щодо проекту рішення  Линовицької селищної ради„ Про встановлення місцевих податків та зборів на території Линовицької селищної територіальної громади”

 

 

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

 на адміністрування регулювання для суб’єктів малого і мікропідприємництва

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

 

 

2. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

           

Пом’якшувальними заходами  для суб’єктів  малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок, або  спрощення процедур з виконання регулювання.

             Податковим кодексом України встановлюються граничні  розміри ставок місцевих податків та зборів.  До повноважень  же органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок  місцевих податків та зборів у межах, встановлених Податковим кодексом України..

            З метою пом’якшення дії  державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єктів господарювання запропоновано  встановлення виважених та максимальних ставок згідно з положеннями  Податкового кодексу України, що відповідають цілям  державного регулювання, визначеним у розділі 2 аналізу регуляторного впливу проекту рішення (впровадження компенсаторних (пом’якшувальних ) процедур не потрібно).

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                   Віталій НЕСТЕРКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь